ARGOS nieuwsflits: het praktijknetwerk

UPL heeft ook dit bewaarseizoen een netwerk met aardappelbewaarplaatsen opgezet waarin ARGOS wordt toegepast. In dit netwerk werkt UPL samen met akkerbouwers, gewasbeschermingsmiddelen leveranciers en de verwerkende aardappelindustrie. De aardappelpartijen wordt gevolgd en gemonitord door WUR Open Teelten. Een echt ketenproject dus met als doel meer ervaring en kennis op te doen voor een optimale toepassing en effectieve kiemremming met de inzet van ARGOS. We zullen u op de komende tijd op de hoogte houden van de bevindingen.

Totaal andere aanpak kiemremming
Leen Struik is Crop Manager bij UPL: “De nieuwe kiemremmer ARGOS vergt een heel andere benadering dan voorheen met CIPC. Op tijd starten als 20% tot 30% van de knollen de eerste witte kiempuntjes laten zien is bijvoorbeeld erg belangrijk. Vervolgens is het van belang om de juiste vervolgbehandeling en interval te bepalen. Elke partij is anders en dient dus apart gemonitord en behandeld te worden. We zien dit ook terug in de bewaringen van ons praktijknetwerk. Bijvoorbeeld bij Vink (Cromstrijen) met het ras Fontane was het nodig half november te starten en is ondertussen vier keer ARGOS toegepast met een interval van gemiddeld 30 dagen. De partij Ramos bij Baars (Sommelsdijk) bleef lang in kiemrust en was de eerste toepassing pas 17 februari nodig. Bij RVR Hoofddorp BV is het ras Markies nu twee keer behandeld met een interval van ruim 7 weken. Zo zie je dat de verschillen tussen partijen groot zijn en het wekelijks volgen ervan belangrijk’.

Monitoring WUR Open Teelten
Alle partijen in het netwerk worden bemonsterd en gemonitord door WUR Open Teelten. Worden de knollen ingedeeld in kiemklassen op basis van kiemlengtes en dat geeft een goed beeld van de kieming. Daarmee wordt het moment van de eerste behandeling bepaald. Circa 3 weken na elke toepassing wordt er weer bemonsterd en het tijdstip van de vervolgbehandeling en interval in overleg met de teler bepaald. Op deze manier worden de partijen op de voet gevolgd en wordt er ervaring opgedaan met het bepalen van juiste startmoment en de interval.In de loop van het bewaarseizoen zullen de resultaten van de diverse locaties van het praktijknetwerk worden verzameld en besproken met de betrokken aardappeltelers, adviseurs en de aardappelindustrie. De uitwisseling van ervaringen en opgedane kennis zullen wij delen, zodat ook u het voordeel kunt hebben van een juiste toepassing met ARGOS en daarmee een optimaal resultaat in de aardappelbewaring.

Overzicht locaties ARGOS praktijknetwerk

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.