Bewaarproef kiemremming Wageningen University & Research (WUR), Lelystad

Royal MH wordt steeds vaker ingezet als kiemremmer in aardappelen. Het legt een stevige basis voor een kiemvrije bewaring.

In 2017-2018 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van Royal MH in aardappelen. Vier rassen zijn op 9 augustus, vijf weken voor de loofdoding, met Royal MH bespoten. Gedurende het bewaarseizoen zijn deze bemonsterd en vergeleken met onbehandelde en met CIPC behandelde aardappelen. De aardappelen zijn bewaard op 7 graden en gekoeld met buitenlucht. De geteste rassen zijn Agria, Fontane, Innovator en Nicola. 

In het onderzoek gaf Royal MH tot 15 mei een prima kiemremming, weinig bewaarverliezen en geen inwendige kiem.

Royal MH draagt duidelijk bij aan een een goede, rustige aardappelbewaring.

Onderzoeker Joop Esselink over dit onderzoek >

Bewaarproef kiemremming Wageningen University & Research (WUR), Lelystad