De eerste stap voor kiemremming bij aardappelen

De laatste jaren zijn er veel ervaringen opgedaan over kiemremming met de inzet van Royal MH in aardappelen. Een belangrijke reden voor de inzet van Royal MH is de ondersteuning bij de kiemremming gedurende de bewaring.

De werkingsduur van Royal MH hangt af van verschillende factoren, zoals het ras en perceel. Het is belangrijk dat de opname van Royal MH goed is. Daarnaast speelt de fysiologische ouderdom van het geoogste product ook een rol. Dit bepaalt uiteindelijk wanneer wel of niet een vervolgbehandeling in de bewaring moet worden uitgevoerd. Gemiddeld kan wel worden uitgegaan van een werking tot begin januari.

Onderstaand enkele resultaten van het bewaarseizoen in 2015.

Demoproef Nieuw Beerta 2015

Afb 1. demoproef Nieuw Beerta 2015

Bovenstaande foto toont een overzicht van de monsters van het ras Melody in de demoproef van Nieuw Beerta op 26 april 2015. De monsters zijn bewaard in een aardappelbewaring bij temperatuur van 7 °C. Object 1 is onbehandeld, objecten 2, 3 en 4 zijn behandeld op respectievelijk 21 juli, 30 juli en 5 augustus.

Conclusie​
De bewaarresultaten zijn goed door de inzet Royal MH. Bij deze demoproef zijn er geen  vervolgbehandelingen toegepast.

Praktijkproef Innovator Fijnaart 2015

Praktijkproef Innovator Fijnaart

Afb.2. Praktijkproef Innovator Fijnaart

Op de bovenste foto een bewaarplaats met mechanische koeling met partij Innovator op 2 maart 2016. De toepassing van Royal MH was op 1 augustus 2015 en de maatsortering was 80% 50 mm. De aardappelen zijn in kisten bewaard bij 6,5 °C, zonder vervolgbehandelingen.

De monsters van 2 maart 2016 zijn te zien op de drie bovenstaande foto’s.

● Lange kiem (links onder) residu Royal MH 7 mg/kg aardappelen
● Korte kiem (midden) residu Royal MH 15 mg/kg aardappelen
● Geen kiem (rechts) residu Royal MH 24 mg/kg aardappelen

De aardappelen zijn begin maart afgeleverd met goede bakkwaliteit en bakkleur en er zijn geen inwendige kiemen geconstateerd.

Conclusies
● Bovenstaande resultaten laten goede ervaringen in de bewaring zien met de inzet van Royal MH.
● Zoals eerder genoemd hangt het eindresultaat af van vele factoren. Het streven moet zijn om zoveel mogelijk residu te krijgen in de aardappelen. Daarom is het belangrijk om hieronder genoemde aandachtspunten mee te nemen!
● Daarnaast is er een grote bijdrage aan de aardappelopslagbestrijding in de volgteelt.

Inzet van Royal MH in de consumptie- en zetmeelaardappelteelt

Het advies voor de inzet van Royal MH heeft de volgende aandachtspunten:
● Dosering: 5 kg / ha
● Uitvloeier niet nodig
● Minimaal 24 uur droog na toepassing
● Toepassingstijdstip 3-5 weken voor de loofdoding
● Gewasstadium:
– Groen en nog vitaal gewas. Het gewas moet wel over de ‘top’ zijn van de groei en bovendien moeten de eerste verouderingsverschijnselen al onderin het gewas zichtbaar zijn.
– Maatsortering (knolgrootte) tenminste 80% 25 mm opwaarts
● Weersomstandigheden. Niet inzetten bij temperaturen van 25 °C of hoger.

De eerste stap voor kiemremming bij aardappelen