Effect ROYAL MH op kiemremming en gewichtsverlies in aardappelen onderzocht

9 juli 2020 – Dat een toepassing van ROYAL MH in aardappelen rust en stabiliteit in de bewaring geeft is bekend. Nieuw bewaaronderzoek van WUR Open Teelten in 2019 – 2020 laat een reductie van gemiddeld 90% van de kiem zien ten opzichte van aardappelen die niet zijn behandeld met ROYAL MH. Wel zijn er verschillen tussen de aardappelrassen, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Dit onderzoek bevestigt dat een veldtoepassing van ROYAL MH een stevige en noodzakelijke basis is voor de kiemremming van aardappelen.

Onderzoek kiemgewicht aardappelen ROYAL MH

Minder bewaarverlies en kostenbesparing

In hetzelfde onderzoek is ook gekeken naar het effect op de bewaarverliezen. Een toepassing van ROYAL MH laat in dit onderzoek een besparing van bijna 4% op bewaarverliezen zien. De kosten van een toepassing met MH zijn zo snel terugverdiend. Bovendien wordt er bespaard op het aantal toepassingen en/of de dosering van de duurdere kiemremmers die in de bewaring worden toegepast.

Onderzoek gewichtsverlies in aardappelen

Aardappelen behandeld met Royal MH

Teler Zomerman kiest nu voor toepassing ROYAL MH

Tot 2019 paste akkerbouwer Tonnis Zomerman uit Swifterband nog geen MH toe in zijn aardappelen. Op advies van zijn adviseur Hans Ardon van Heyboer BV heeft de teler in 2019 voor het eerst ROYAL MH gespoten. Adviseur Ardon: “Omdat Tonnis kiest voor de langere bewaring van aardappelen voor McCain heb ik hem geadviseerd om ROYAL MH toe te passen. ROYAL MH geeft rust in de bewaring en zorgt voor een stevig fundament voor kiemremming, vooral in de langere bewaring. Bovendien heb je zeker bij bewaring tot in juni ook minder bewaarverlies en verminder je de kosten van kiemremmers toegepast in de bewaring, omdat je daar minder van nodig hebt met ROYAL MH aan de basis. Voor mij is ROYAL MH dan ook een vaste basis voor kiemremming in aardappelen.” Akkerbouwer Zomerman vertelt hierover: “In 2019 heb ik voor het eerst ROYAL MH gespoten. Hoewel het die zomer niet ideaal was om MH toe te passen door de droogte en hitte in augustus, merk ik dat de aardappelen rustiger zijn in de bewaring. We zijn ook later gestart met het gassen van andere kiemremmers in de bewaring. Hierdoor kan ik ook dit jaar de aardappelen goed bewaren tot in juli aan toe. Ik denk dat dit mij zonder MH niet zou zijn gelukt. Ook dit seizoen ben ik van plan om weer ROYAL MH te spuiten en daarmee een stevige basis voor kiemremming te leggen.”

Effect ROYAL MH op kiemremming en gewichtsverlies in aardappelen onderzocht