Goed toepassen van Royal MH in aardappelen belangrijk voor resultaat

Voor een goede werking is het van belang dat Royal MH goed wordt opgenomen en naar de groeipunten van de knollen wordt getransporteerd. Het juiste spuitmoment is dan ook belangrijk voor het tegengaan van kieming in de bewaring en aardappelopslag in het volggewas.

Moment van toepassen
Pas Royal MH 3 tot 5 weken voor loofdoding toe op een vitaal en groen gewas. Over een periode van minimaal 3 weken na toediening is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig.

Sortering
Check voor het spuiten het gewas op knolsortering: 80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.

Temperatuur
De temperatuur bij de bespuiting mag niet hoger zijn dan 25 °C. Als het warmer is, kan de loofgroei stilvallen en is er risico op (brons)verkleuring van het loof. Op warme dagen kan het beste ’s avonds worden gespoten.

Beregenen
Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen daarna worden toegediend. Regen of beregening binnen 24 uur na toepassing kan de werking
Verminderen.

Dosering: 5 kg Royal MH per ha met 350 tot 500 liter water per hectare, geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Goed toepassen van Royal MH in aardappelen belangrijk voor resultaat