Hoe pas je de nieuwe kiemremmer ARGOS toe?

De eerste aardappelen zijn gerooid en het bewaarseizoen is gestart. De eerste partijen in de bewaring zullen met een kiemremmer moeten worden behandeld. De nieuwe kiemremmer ARGOS zal veel worden ingezet en toegepast. Voor een goede toepassing publiceert UPL binnenkort de Aardappel Kiemremmingsgids. Voor u als adviseur hierbij alvast via deze link een preview van de gids en hieronder de hoofdlijnen voor de toepassing van ARGOS op een rij.

 • ARGOS uitsluitend toepassen in bewaarschuren die zijn uitgerust met geforceerde beluchting (ventilatie), waarbij de lucht door de aardappelen wordt geblazen of gezogen.
 • Bij heetvernevelen alleen temperatuur gecontroleerde apparatuur gebruiken.
 • Bij aardappelen die wel zijn behandeld met ROYAL MH zal de eerste toepassing van ARGOS in het algemeen twee tot drie maanden na inschuren plaatsvinden. Bij het bepalen van de eerste toepassing kan gebruik worden gemaakt van de ervaring die is opgedaan met de toepassing van CIPC: dit is ook voor ARGOS het juiste toepassingsmoment.
 • Bij aardappelen die niet zijn behandeld met ROYAL MH de toepassing starten bij doorbreking van de kiemrust als de eerste kleine kiempuntjes aan de knollen loskomen en gaan groeien.
 • Belangrijk is om de aardappelen goed te monitoren op kiemontwikkeling voor de eerste toepassing, maar ook voor de vervolgtoepassingen.
 • Vervolgtoepassingen zijn nodig met een interval van drie tot vijf weken, afhankelijk van wanneer de eerste knollen weer witte kiempjes laten zien.
 • Adviesdosering per toepassing is 100 ml per ton aardappelen.
 • ARGOS kan zowel over de hoop als in de drukkamer worden toegediend.
 • Tijdens het toepassen dient de bewaring goed afgesloten te zijn en dient uitsluitend intern geventileerd te worden totdat de nevel is neergeslagen.
 • Advies voor een goede effectiviteit na de toepassing van ARGOS is de bewaring 48 uur gesloten houden en dagelijks enkele keren kort intern te ventileren (twee tot drie keer 10 minuten).
 • Hierna mag de ruimte herbetreden worden na kort ventileren met buitenlucht (minimaal 30 minuten).
 • Er geldt geen veiligheidstermijn na de toepassing. Hierdoor kan 48 uur na toepassing en luchtverversing weer worden uitgeschuurd.
Hoe pas je de nieuwe kiemremmer ARGOS toe?