“Dat ARGOS een natuurproduct is met nul dagen wachttijd is ideaal”

“Dat ARGOS een natuurproduct is met nul dagen wachttijd is ideaal”

- KIEMREMMER DIELEMAN

30 april 2021 – Akkerbouwer Jacko Dieleman teelt ruim 400 hectare aardappelen in het Zeeuwse Zaamslag. Het grootste deel van de aardappelen is bestemd voor de verwerking tot chips. Telen voor dit hoogwaardige segment vraagt extra aandacht waarbij stikstofgift, onderwatergewicht en het voorkomen van groeistoornissen cruciaal zijn. Maar ook de bewaring speelt een belangrijke rol om partijen te kunnen afleveren die een goed eindproduct opleveren met een mooie bakkleur. Met het verdwijnen van CIPC stond Dieleman dit bewaarseizoen dan ook voor een nieuwe uitdaging.

Dieleman vertelt: “Van het technisch team van de chipsfabrikant, dat mij altijd sterk ondersteunt bij het hele teelttraject, kreeg ik informatie over de nieuwe kiemremmer ARGOS. Hiermee had de chipsfabrikant in het vorige bewaarseizoen al ervaring opgedaan in de praktijk. Samen hebben we besloten om een bewaring van 4.000 ton met het ras VR808 met deze nieuwe kiemremmer te gaan behandelen. De aardappelen hebben eerst een tijdige veldtoepassing met MH gehad, voor ons een basismaatregel om kieming tegen te gaan.”

“Eerst dacht ik dat het resultaat tegen viel, maar na een dag of 10 zag ik een prachtige afbranding van de kiemen.”

Dit seizoen is kiemremming een hele uitdaging
Dieleman geeft aan dat door de hittegolf in de nazomer de kiemrust van veel partijen volledig was verstoord. Soms waren aardappelen al gekiemd in het land. Door het natte najaar was de oogst moeilijk en duurde lang. De teler vervolgt: “De partijen in de 4.000 ton bewaring waren hierdoor zeker niet homogeen en verschilden ook best in kieming. Op 7 december is de cel door onze gewasbeschermingsleverancier Overloop BV, waarvan Mario Riemens onze adviseur is, voor de eerste keer met ARGOS gegast. Eerst dacht ik dat het resultaat tegen viel, maar na een dag of 10 zagen we een prachtige afbranding van de kiemen van de slechtere partijen in de bewaring en is de volledige 4.000 ton eigenlijk gereset. Uiteindelijk hebben we met in totaal vier toepassingen de volledige partij kunnen bewaren tot we gingen uitschuren in april.”

Resultaat en voordeel
Dieleman geeft aan dat het eigenlijk een moeilijk jaar is om ARGOS goed te kunnen beoordelen. Partijen zijn erg onrustig binnengekomen. Wel is hij positief: “Als het in een erg moeilijk jaar lukt om met vier toepassingen een bonte en lastige partij tot april bij relatief hoge bewaartemperaturen goed te kunnen bewaren, biedt deze kiemremmer absoluut perspectief voor de toekomst. Daarnaast is er geen wachttermijn, wat voor ons belangrijk is omdat we de aardappelen zelf wassen en hierdoor vaak langer over het uitschuren doen. ARGOS biedt ons dan veel flexibiliteit.”

Resultaat bemonstering WUR Open Teelten voor eerste toepassing (3 december) en na eerste toepassing (30 december)

De partij VR808 is onderdeel van het ARGOS prakijknetwerk en werd regelmatig bemonsterd door WUR Open Teelten om de kieming te volgen. Na de eerste behandeling met ARGOS op 7 december is de partij VR808 gereset en is de kieming onder controle. Veel kiemen zijn afgebrand en het percentage knollen zonder kiem (0 mm) is flink gestegen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.