“Goed rendement door inzet Royal MH in aardappelen tegen doorwas”

“Goed rendement door inzet Royal MH in aardappelen tegen doorwas”

- KIEMREMMER EELCO BOOT

20 november 2018 – Op Proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat is dit jaar 15 ha aardappelen geteeld: 8 ha Melody’s en 7 ha Agria’s. Ook hier was er deze zomer sprake van enorme droogte, hittestress en een slechte stand van het gewas. Het gevolg was een enorme secundaire groei van de aardappelen, doorwas. Royal MH is toen ingezet vanwege de nevenwerking tegen doorwas. 

Eelco Boot, bedrijfsleider op De Rusthoeve vertelt dat hij normaal geen MH in kan zetten omdat er vaak proeven in de percelen gedaan worden. “Dit jaar stonden we echter wel voor een moeilijke keuze. Als we niet zouden ingrijpen zouden er zeker secundaire knollen zijn gevormd met het risico op glas. De vorming van stolonen was heftig, het leek wel taugé in de bedden. Ook was er een stevige bloei in het gewas te zien. We hebben dus besloten om MH in te zetten vanwege zijn nevenwerking tegen doorwas.”

Toepassing was lastig

“De toepassing was wel lastig”, zo vervolgt de bedrijfsleider. “De gewasstand was gewoon slecht en de temperatuur hoog. Je weet dat MH slecht wordt opgenomen en minder resultaat zal geven. We hebben dan ook even gewacht op de eerste regen en een paar dagen daarna de MH half augustus gespoten.”

Geen secundaire knollen en vrijwel geen glasaardappelen in de bewaring

“Na de bespuiting kan je zien dat de MH werd opgenomen, bij het ene ras zag je het aan de bladstand en bij het andere ras verminderde de bloei sterk”, aldus Boot. “Belangrijker is dat de groei van de stolonen stilviel en er zich geen secundaire knollen hebben gevormd. Zonder inzet van MH hadden we anders een rare situatie gehad dit jaar met veel kwaliteits- en bewaarproblemen. Ik heb ook niet de indruk dat je met MH kilo’s weg spuit als je het op het juiste moment toepast. We hebben toch nog grovere knollen doordat de secundaire groei is stilgelegd. Bij de oogst was het wel een raar gezicht, heel veel stolonen aan de knollen. Toch merk je dat die stolonen door de MH zijn stilgezet en niet zo sterk meer zijn. Nu vind je in de bewaring alleen wat verdroogde sprietjes terug. Al met al hebben we dit jaar toch nog een prachtige cel met  aardappelen liggen mede door de inzet van Royal MH”, zo besluit Boot.

Lees ook de ervaringen van Kiemremmer Jack Quaak:

“Aardappelopslag was voor ons de aanleiding om met Royal MH te starten”