Inzetten van de natuurlijke kiemremmer ARGOS® in de aardappelbewaring geeft dit voorjaar maximale flexibiliteit voor de afzet!

Inzetten van de natuurlijke kiemremmer ARGOS® in de aardappelbewaring geeft dit voorjaar maximale flexibiliteit voor de afzet!

Door de hoge buitentemperatuur in de maand februari zien we dat in veel aardappelbewaarloodsen nu 1 of 2 toepassingen zijn geweest met een kiemremmer om de kieming van de aardappelen te stoppen. De komende maanden zullen veel aardappelen hun weg vinden naar de diverse afzetkanalen. Flexibiliteit in aflevermoment van de aardappelen is dit voorjaar belangrijk voor veel afnemers. Dit kan namelijk invloed hebben op de prijs die betaald wordt voor de aardappelen in de bewaring.


Grote verschillen veiligheidstermijn kiemremmers aardappelen
Er zitten grote verschillen in de veiligheidstermijnen die gehanteerd moeten worden na gebruik van een kiemremmer in de aardappel bewaarplaats. Er zijn kiemremmers waarvoor de wachttermijn na toepassing 30 dagen is. Tijdens deze wachttermijn mogen de aardappelen niet afgezet worden naar de verwerkende industrie en voor vers consumptie.

 

Voordelen inzet ARGOS® kiemremmer aardappelen in het voorjaar
Aangezien ARGOS® een natuurlijke kiemremmer is op basis van sinaasappelolie heeft ARGOS® bij de beoordeling door het CTGB geen veiligheidstermijn gekregen na de toepassing als kiemremmer. Hierdoor behoudt de aardappelteler maximale flexibiliteit om het beste afzetmoment te kiezen.

 

Hiernaast is ARGOS® de juiste kiemremmer om in te zetten in partijen waar aardappelen kleine beginnende kiemen laten zien. ARGOS® brandt deze kiemen goed af en indien de bewaartemperatuur stabiel blijft, is er een interval mogelijk van 4 – 7 weken tussen de ARGOS® behandelingen.


Een ander voordeel van ARGOS® is dat koudere nachten in het voorjaar goed benut kunnen worden voor externe ventilatie en koeling. Na een ARGOS® toepassing kan de aardappelloods namelijk na 24 uur extern geventileerd worden.

ARGOS® is dus dit voorjaar de aangewezen kiemremmer om te gebruiken indien u maximale flexibiliteit wilt behouden om op het juiste moment uw aardappelen te kunnen verkopen.

 


Interne ventilatie belangrijk
Bij het gebruik van ARGOS® is het belangrijk om op tijd te starten met interne ventilatie, ruim voor de toepassing van het middel. Dan is er voldoende luchtcirculatie, waardoor de nevel gelijk goed wordt meegenomen. Zorg dat de bewaring goed is afgesloten. Laat de interne ventilatie aan tijdens de toepassing. Het is vaak niet nodig om de volledige ventilatiecapaciteit te benutten.

 

De interne ventilatie kan stoppen zodra de nevel is gaan liggen en ARGOS® is verdeeld. In de regel is dat een half uur tot één uur na het stoppen van de toepassing. Vervolgens, de bewaring 24 uur gesloten houden en 1 of 2 keer 10 minuten intern ventileren.

Als de bewaring een CO2-afzuiging heeft, deze tijdens de toepassing en de 24 uur daarna uitzetten om te voorkomen dat de kiemremmer buiten de bewaring komt. Zet bij mechanische of geforceerde koeling de koelunits 24 uur vóór toepassing uit en 24 uur na toepassing weer aan, om eventuele condensatie op de units en het neerslaan van ARGOS® op de aardappelen te voorkomen. Dit kan namelijk schade geven.

Het etiket van ARGOS® geeft de mogelijkheid tot maximaal 9 toepassingen 100 ml/ton per bewaarseizoen met een minimaal interval van 3 weken. 


 

Heeft u vragen over de toepassing van ARGOS® in aardappelen dit voorjaar neem dan contact op met technisch crop manager Marcel van Doorne:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.