“Kennis opgebouwd rondom het juiste moment van toepassen”

“Kennis opgebouwd rondom het juiste moment van toepassen”

- KIEMREMMER JOOP ESSELINK

10 augustus 2018 – Joop Esselink is onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR) en werkzaam op de hoofdlocatie Open Teelten in Lelystad. Het praktijkbedrijf heeft 890 ha akkerbouw, waarvan 115 ha consumptieaardappelen en 40 ha pootaardappelen voor de commerciële markt. Daarnaast is 9 ha voor aardappelproeven. De belangrijkste consumptierassen zijn Maritima, Cameo, Agria en Innovator. “Wij hebben inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan met MH,” vertelt Joop, “zowel in onderzoek als op ons praktijkbedrijf.” 

Onderzoek naar aardappelbewaring 

In het seizoen 2017/2018 is er door Joop een uitgebreid onderzoeksprogramma voor aardappelbewaring uitgevoerd. De toepassing met Royal MH aan de basis was één van de objecten in dit bewaaronderzoek. Joop over deze proef: “Vorig jaar hebben we begin augustus, 5 weken voor de loofdoding, de MH gespoten op een vitaal gewas en onder prima weersomstandigheden. Op basis van onze praktijk- en onderzoekservaringen hebben we kennis opgebouwd om het juiste moment van toepassen te kiezen voor een maximaal resultaat in de bewaring. Hierdoor verwachtte ik al een goed effect in de bewaring van de MH. Ondanks dat in het najaar de aardappelen in de bewaarcellen wat ‘onrustig’ waren was het resultaat zelfs uitstekend op moment van ‘uitschuren’ half mei.” 

Aardappelproef WUR kiemremming - Joop Esselink

Bewaarproef Kiemremming Toepassing 9-8-2017 ~ Beoordeling bij uitschuren 14-5-2018 ~ PPO Lelystad 2017/2018

BEWAARPROEF KIEMREMMING WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH (WUR), PPO LELYSTAD 

In 2017-2018 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Royal MH op kiemremming van aardappelen in de bewaring. Vier rassen zijn op 9 augustus 2017, vijf weken voor de loofdoding, met Royal MH bespoten. Gedurende het bewaarseizoen zijn deze bemonsterd en vergeleken met onbehandelde aardappelen en met aardappelen die tijdens de bewaring zijn behandeld met CIPC. De aardappelen zijn bewaard bij 7 C˚ en gekoeld met buitenlucht. In het onderzoek gaf Royal MH tot 15 mei een goede kiemremming, weinig bewaarverliezen en geen inwendige kiem. 

Joop Esselink - Resultaat Royal MH

Grafiek: Kiemremming Royal MH. Ten opzichte van de controlebehandeling met CIPC geeft Royal MH tot 15 mei een vergelijkbaar resultaat.