Kiemremmer ROYAL MH toepassen op juiste moment geeft beste werking in aardappelen

Kiemremmer ROYAL MH toepassen op juiste moment geeft beste werking in aardappelen

22 juli 2020 – Kiemremming in aardappelen kan het verschil maken voor een goede kwaliteit en rust in de bewaring, mits de teler remt op het juiste moment met een ROYAL MH veldtoepassing. Technisch Crop Manager Leen Struik van UPL: “Zeker nu er geen CIPC meer beschikbaar is in het komende bewaarseizoen, is een goede MH toepassing belangrijk voor een optimale kiemremming. Dat geldt natuurlijk ook voor het tegengaan van aardappelopslag en de nevenwerking tegen doorwas. Cruciaal voor de timing is een goede inschatting van de gewasontwikkeling en de omstandigheden.”

Bij de toepassing van het kiemremmingsmiddel ROYAL MH adviseert Struik te letten op de volgende factoren:

1. Het juiste spuitmoment

Pas ROYAL MH drie tot vijf weken voor loofdoding toe op een vitaal en groen gewas. Over een periode van minimaal drie weken na toediening is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Bij rassen die snel afrijpen MH niet te laat toepassen. Bij rassen die langer groen blijven kan vaak tot drie weken voor loofdoding gewacht worden.

2. Sortering

Check als het toepassingsmoment is vastgesteld het gewas op sortering: 80 procent van de knollen moet minimaal 25 tot 35 millimeter zijn.

3. Temperatuur 

De temperatuur bij de bespuiting mag niet hoger zijn dan 25 °C. Als het warmer is kan de loofgroei stilvallen en is er risico op (brons)verkleuring van het loof. Op warme dagen kan het beste ’s avonds worden gespoten.

4. Beregenen

Bij beregening van het gewas kan ROYAL MH het beste één tot twee dagen daarna worden toegediend. Regen of beregenen binnen 24 uur na toepassing kan de werking verminderen.

Dosering in aardappelen

Vijf kilo ROYAL MH per hectare met 350 tot 500 liter water per hectare. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

Handige verpakking 

– ROYAL MH is verpakt in een 5 kilo zak.

– Eenvoudig afmeten bij toepassing in aardappelen: 1 zak per hectare.

– Volume verpakkingsafval minimaal: na toepassing zak uitspoelen en opvouwen.

verpakking royal mh 5 kilo