Kiemremming in aardappelen zonder Chloor IPC mogelijk

Kiemremming in aardappelen zonder Chloor IPC mogelijk

- KIEMREMMER STRUIK

17 juni 2020 – Met ingang van oogst 2020 staat de teler voor de uitdaging om aardappelen zonder Chloor IPC kiemvrij te bewaren. Chloor IPC was een effectieve en vertrouwde kiemremmer. Maar ook na het wegvallen van dit product blijft het langer bewaren van aardappelen mogelijk. Wel zal dit meer aandacht en controle vragen voor partijen in de bewaring. Leen Struik Technisch Crop Manager bij UPL: “Goede kiemremming is te realiseren door de inzet van een Royal MH veldtoepassing in het groeiseizoen. Vervolgens kan de recent toegelaten kiemremmer Argos worden toegepast in de bewaring.”

Veldtoepassing Royal MH als fundament

Met het toepassen van Royal MH wordt de basis gelegd voor de kiemremming van aardappelen. Een juiste veldtoepassing zorgt ervoor dat de aardappelen in de bewaring makkelijker kiemvrij te bewaren zijn. Struik: “Het geeft rust en stabiliteit. Ook zal de inzet van een kiemremmer als Argos in de bewaring dan effectiever zijn. Royal MH is een product op basis van de actieve stof maleﮥ hydrazide. Deze werkt systemisch, bereikt via het gewas de knollen van de aardappel en stopt de celdeling. De celgroei en celstrekking gaan wel gewoon door, waardoor de opbrengst zich normaal blijft ontwikkelen.”

Moment van toepassen

Struik stelt dat het voor een goede werking van belang is dat Royal MH goed wordt opgenomen en naar de groeipunten van de knollen wordt getransporteerd. “Het juiste spuitmoment is dan ook belangrijk voor het tegengaan van kieming in de bewaring en aardappelopslag in het volggewas. Pas Royal MH drie tot vijf weken voor loofdoding toe op een vitaal en groen gewas. Over een periode van minimaal drie weken na toediening is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Controleer voor het spuiten het gewas op sortering: 80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 mm”, aldus Struik.

Vervolgbehandeling in bewaring met Argos

Kiemremmer Argos is recent in Nederland toegelaten in consumptie- en zetmeelaardappelen. Argos is een product op basis van sinaasappelolie, gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Bij de formulering worden geen chemische oplosmiddelen of toevoegingen gebruikt. “Door de natuurlijke oorsprong van deze kiemremmer hebben aardappelen behandeld met Argos geen residu en geldt na behandeling ook geen wachttijd bij het uitschuren”, legt Struik uit. Door de toediening van Argos door middel van vernevelen (foggen) van aardappelen in de bewaring worden kiemen afgebrand. “Ook kleine kiempjes die met het blote oog niet te zien zijn worden zo weggenomen. Door de krachtige afbranding wordt de kiemontwikkeling gedurende een aantal weken tegengegaan. De eerste behandeling kan starten zodra de kiemrust is doorbroken. Met Royal MH aan de basis is dit in de regel twee tot drie maanden na inschuren. Zonder de toepassing van Royal MH is dit twee tot vier weken na inschuren. De aardappelen dienen wel droog te zijn.”