Kiemremming met ARGOS najaar 2023 bij natte of rotte aardappelen in de bewaring

Kiemremming met ARGOS najaar 2023 bij natte of rotte aardappelen in de bewaring

Door het natte weer zit er op dit moment nog een behoorlijk gedeelte van de aardappelen in de natte grond. Dit zijn nog met name late frites rassen zoals Fontane, Markies en Agria.

Hoe natte aardappelen drogen:

Deze aardappelen zullen bij de oogst behoorlijk nat en mogelijk ook met rotte knollen in de bewaring komen. Voor de bewaring van deze natte partijen zal het noodzakelijk zijn om het vocht zo snel mogelijk af te voeren door maximaal extern te ventileren. Om de partijen enigszins droog te krijgen zal ook het inzetten van een kachel vaak nodig zijn. Voor het drogen van natte aardappelen is een temperatuur van 13 °C – 15 °C optimaal.

ARGOS toepassen past bij externe ventilatie natte partijen:

Er zal dus na het oogsten van natte partijen aardappelen de komende tijd veel extern geventileerd moeten worden om droging van de aardappelen te realiseren. In deze situatie kan het beste ARGOS ingezet worden als kiemremmer in de bewaring van aardappelen. Na de toepassing van ARGOS hoeft de bewaarloods slechts 24 uur gesloten gehouden te worden en kan na 24 uur weer zonder beperkingen extern worden geventileerd.

Het moment dat de aardappelen beginnen met kiemen en (20-30%) van de knollen witte puntjes vertonen is het ideale moment om te starten met de eerste ARGOS behandeling.

Zie foto aardappelknol met witte puntjes:


De aardappelen dienen zoveel mogelijk handdroog te zijn op het moment van toepassen ARGOS. Veel grond of nog veel vrij vocht in de bewaring kan de effectiviteit van ARGOS verminderen.

Wat zijn de overige voordelen van de toepassing ARGOS als kiemremmer in aardappelen:

  • Natuurlijk product op basis van sinaasappelolie
  • Geen veiligheidstermijn na toepassing ARGOS waardoor u flexibel blijft in het aflevermoment van aardappelen
  • ARGOS kan zowel met heet als koud verneveling toegepast worden
  • Geen hinderlijke geur aan aardappel of in bewaring na toepassing ARGOS
  • ARGOS kan toegepast worden op bedrijfslocaties waar naast aardappelen in andere cellen of bewaarplaatsen ook uien, peen of knolselderij bewaard worden 


 

Heeft u vragen over de inzet van XANADU dit najaar tegen onkruiden in wintergranen neem dan contact op met Marcel van Doorne, Technisch Crop Manager UPL Benelux:

Marcel van Doorne via mobiel 06-22853082 of email: m.vandoorne@upl-ltd.com

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Copyright 2022 © UPL, All rights reserved.


Ons adres is:

Claudius Prinsenlaan 144 a, Blok A,

4818 CP Breda Nederland

Tel: +31 (0)85 071 23 00


uplbenelux.info@upl-ltd.com