“We wilden aardappelen langer bewaren, zonder te hoeven gassen”

“We wilden aardappelen langer bewaren, zonder te hoeven gassen”

- KIEMREMMERS VAN DEN EIJNDEN

9 augustus 2018 – Op de 170 ha grootte akkerbouwbedrijven van Eugène en Erwin van den Eijnden (oom en neef) in het West-Brabantse Halsteren worden veel aardappelen geteeld, gemiddeld zo’n 55 ha per jaar. Een belangrijk gewas dus. “We telen deels wat vroege rassen, zoals Premiere en Zorba die van af het land weggaan. Daarnaast ook de bewaarrassen Bintje, Lady Anna en Daisy. We proberen in februari klaar te zijn met leveren van de bewaaraardappelen, maar soms dwingt de markt ons langer te bewaren. Dat moet dan natuurlijk wel kunnen vanwege de kiem. Gelukkig maakt de toepassing van Royal MH dit mogelijk. We hebben daar goede ervaring mee. Vorig jaar hebben we in april nog van het ras Daisy geleverd. Dat viel ons alles mee. Dit jaar hebben we zelfs door de slechte prijzen tot in mei Bintjes bewaard en daar heeft de Royal MH prima gewerkt.”

Bewaarloodsen residu-vrij

“Eigenlijk is de opslag van graszaad de aanleiding geweest om te starten met Royal MH. In de aardappelopslag van zo’n 900 ton, waarin we ook graszaad drogen, konden we natuurlijk niet aan de slag met het gassen van de aardappelen. Nadat Loek Geluk van Vlamings BV ons er in 2010 op wees dat Royal MH ook was toegelaten in aardappelen zijn we er direct mee aan de slag gegaan. En daar hebben we geen spijt van. We wilden ook de mogelijkheid hebben om de aardappelen wat langer te bewaren zonder te hoeven gassen. In de andere, nieuwe loods gebouwd in 2015 waar ook een 900 ton in opgeslagen kan worden, wilden we ook niet meer aan de slag met het gassen van aardappelen. We wilden de schuur vrij van residu houden. En ondertussen hadden we voldoende ervaring met MH opgedaan, waarmee we de bewaring tot het voorjaar prima kunnen doen”. “Dit jaar hebben we tot in mei Bintjes bewaard en daar heeft Royal MH prima gewerkt”

Opmerkelijk fenomeen in de bewaring

“We zijn een aantal jaren terug echt overtuigd geraakt van de effectieve werking van Royal MH door een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Een klein perceel van 1,5 ha Bintjes wilden we af land leveren. Het was helaas een nat najaar en deze Bintjes zijn laat gerooid en toch de bewaring in gegaan tussen de met Royal MH behandelde aardappelen. Later zagen we dit precies terug, een schuine strook met flink gekiemde aardappelen van deze 1,5 ha Bintjes tussen de behandelde aardappelen zonder kiem”.

‘Royal MH onmisbaar in de aardappelteelt’

Loek Geluk, adviseur van de telers, wijst ook nog op het effect van Royal MH op aardappelopslag. “Voor aardappelopslag moet je alles aanpakken; Royal MH spuiten in de aardappelen en in de nateelten met tarwe Starane inzetten en de pre-harvest toepassing met glyfosaat. Wat Royal MH betreft is het ook van belang om op het juiste moment te spuiten. Belangrijk is om circa 5 weken voor het doodspuiten met groeizaam weer op een nog groeiend gewas te spuiten”. De Van den Eijndens geven aan met dit advies prima overweg te kunnen. “We spuiten best op tijd, maar te vroeg spuiten is eigenlijk nooit aan de orde. Als de aardappelen te klein zijn ga je toch ook nog niet doodspuiten? In de praktijk spuiten we de Royal MH altijd eind juli, begin augustus, en dat gaat prima. Overigens zien we ook dat partijen die met Royal MH behandeld zijn in jaren met doorwas, minder glasaardappelen bevatten en dat is dan ook mooi meegenomen. Wat ons ook is opgevallen, is dat sinds het gebruik van Royal MH de vorm van de aardappelen in de loop der jaren mooier is geworden. Voor ons is Royal MH een onmisbaar onderdeel in de aardappelteelt!”

Akkerbouwbedrijven E. Van den Eijnden

  • Oom en neef Eugène en Erwin van den Eijnden
  • Locatie Halsteren met wisselende gronden; van lichte zandgrond tot zware klei
  • 170 ha
  • 55 ha aardappelen, deels af land en deels in de bewaring
  • Twee aardappel bewaarloodsen van circa 900 ton elk
  • Andere gewassen; graszaad, suikerbieten, wortelen, uien, tarwe
Kiemremming

De Kiemremmers