“Zonder Royal MH lange bewaring uien niet mogelijk”

“Zonder Royal MH lange bewaring uien niet mogelijk”

- KIEMREMMER KNIPSCHEER

28 juni 2019 – Marc Knipscheer is akkerbouwer aan de Eendenweg in Lelystad en teelt uien voor de lange bewaring. Een goede toepassing van Royal MH is hierbij erg belangrijk vertelt Marc: “Een goed gelukte MH-bespuiting is voor de helft bepalend voor het succes van de lange bewaring van uien. Ik besteed samen met mijn adviseur Jozef Backx van ProfytoDSD veel aandacht aan het juiste moment van toepassen onder goede omstandigheden. Royal MH is gewoon een belangrijke basis voor uien in de bewaring.”

Op de percelen met de 22 hectare uien van Marc was de temperatuur afgelopen teeltseizoen hoog en viel er bijna geen neerslag. Om de uien lang te bewaren is een goede opname en transport van Royal MH via de plant naar de bolrok noodzakelijk. De warme en droge zomer waren daar niet gunstig voor.

“Ik heb ervoor gekozen om bij het beregenen de uien prioriteit te geven”, zo legt de akkerbouwer uit. “Praktisch betekende dit dat we de uien intensief, bijna wekelijks, hebben beregend. Zo bleven de uien goed aan de groei. Voor de Royal MH bespuiting hebben we daardoor toch een goed moment kunnen vinden. Belangrijk is hierbij het advies en de ervaring van Jozef Backx. De adviseur is hier duidelijk over: “Als ik bij een perceel uien kom voor advies over de Royal MH bespuiting, dan zie ik eigenlijk al heel snel aan het gewas of het zover is. De stand van het gewas, het stadium en de vitaliteit spelen een rol. Er komt ook gewoon gevoel door ervaring bij kijken.” Marc let er ook op of het loof al begint te strijken en kijkt ook naar de 3 op 1 bol/nekverhouding van de plant.

Onder goede omstandigheden kunnen spuiten
Zodra er is besloten dat er gespoten kan worden, raadpleegt de uienteler ook het ondersteuningsprogramma Gewis van Agrovision. Voor de toepassing van Royal MH houdt dit programma onder andere rekening met factoren als temperatuur, luchtvochtigheid, neerslagverwachting en geeft dan het beste spuitmoment aan. “Ik heb toch onder goede omstandigheden kunnen spuiten, kort na het beregenen van de uien. Het gewas was ook nog vitaal en goed aan de groei. Ik verwachtte dan ook een goede opname van de MH”, aldus Marc.

“Het is toch spannend na zo’n seizoen hoe het gaat lopen met de kwaliteit”

Een deel van de uien is in februari geleverd. “We konden hieraan zien dat de MH zijn werk goed had gedaan”, vertelt de akkerbouwer. “In deze box zaten uien die we niet volledig hebben kunnen beregenen. Het perceel was 500 m lang en de beregeningsslang slechts 450 m. De laatste 50 m is niet beregend en daarom zag je in deze box toch hier en daar wat uien die begonnen uit te lopen, omdat de omstandigheden voor de MH-opname minder gunstig waren. De andere uien zijn tot in mei in de bewaring gebleven. De partij is nog prima, zonder uien die uitlopen.” Marc is er duidelijk over: “Zonder Royal MH is een lange bewaring van uien niet mogelijk. Het is een onmisbaar product voor mij als uienteler en voor de hele sector.”

Kiemremmer Knipscheer Royal MH uien in bewaring
Kiemremmer Knipscheer Royal MH uien in bewaring 2
Kiemremmer Knipscheer Royal MH uien in bewaring 2
Kiemremmer Knipscheer Royal MH uien in bewaring 3
Kiemremmer Knipscheer Royal MH uien in bewaring