Neveneffect Royal MH op doorwas

Royal MH is toegelaten om kieming van de knollen tijdens de bewaring en aardappelopslag in het volggewas tegen te gaan. De werking berust op het stilzetten van de celdeling waardoor er geen nieuwe cellen meer worden gevormd. Bestaande cellen groeien wel door. Door deze werking heeft MH ook een neveneffect op doorwas.

Doorwas komt de laatste jaren regelmatig voor door droogte- en hittestress en heeft een negatief effect op de opbrengst, sortering en kwaliteit van aardappelen. Tijdens doorwas ontstaan er secundaire stolonen en knollen die de primaire aardappelen kunnen leegtrekken. Door het werkingsmechanisme treedt bij een bespuiting van Royal MH volgens het etiket ook de nevenwerking tegen doorwas op.

 

Neveneffect van Royal MH op doorwas bij een teler in 2018

Neveneffect van Royal MH op doorwas bij een teler in 2018

Kiemremmers Van den Eijnden:

“Bij het rooien zagen we al dat er gelukkig weinig doorwas is ontstaan en dat de knollen er prima uitzagen”

Kiemremmer Meijer:

“Het neveneffect van Royal MH op doorwas was goed”
Neveneffect Royal MH op doorwas