Nieuwe kiemremmer ARGOS toegelaten in aardappelen

Het Ctgb heeft kiemremmer ARGOS in Nederland toegelaten in consumptie- en zetmeelaardappelen. ARGOS is een kiemremmer op basis van sinaasappelolie, gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Bij de formulering van ARGOS worden geen chemische oplosmiddelen of toevoegingen gebruikt. Door de natuurlijke oorsprong van deze kiemremmer hebben aardappelen behandeld met ARGOS geen residu en geldt er na behandeling ook geen veiligheidstermijn, ofwel wachttijd met betrekking tot uitschuren.

Effectieve kiemremmer
Leen Struik Technisch Crop Manager bij UPL: “Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de aardappelsector. Met ARGOS is er een nieuwe, krachtige kiemremmer voor aardappelen en een goed alternatief voor CIPC beschikbaar. Dit past ook goed in de vergroening en verduurzaming van teelten.” Met maximaal 9 toepassingen van 100 ml heeft ARGOS een flexibel etiket waarmee onder verschillende omstandigheden een effectieve kiemremming mogelijk is. Doordat er geen veiligheidstermijn geldt kunnen telers kort na een toepassing al uitschuren.

Onderzoek
ARGOS is vanaf 2012 in Nederland uitgebreid onderzocht bij de WUR Open Teelten in Lelystad. De laatste twee bewaarseizoenen is het product in samenwerking met de verwerkende industrie ook in de praktijk getest op een flink aantal akkerbouwbedrijven. Deze testen zijn gemonitord door de WUR Open Teelten. “Door het doen van veel praktijkonderzoek hebben we een goed beeld gekregen van het product en de werking,” vertelt Struik. “Zo zien we dat een veldtoepassing met ROYAL MH een belangrijke basis is voor een goede bewaartoepassing met ARGOS. Dit geeft het beste resultaat met lagere kosten.”

Werking van ARGOS
Door het toedienen van ARGOS door middel van vernevelen (foggen) van aardappelen in de bewaring worden kiemen afgebrand en de kiemgroei stilgelegd. Struik: “Ook kleine kiempjes die met het blote oog niet te zien zijn worden zo in de kiem gesmoord. Door de effectieve en krachtige afbranding wordt de kiemontwikkeling gedurende een aantal weken tegengegaan. Het afbranden heeft geen nadelig effect op de schilkwaliteit van de aardappel. Bij de toepassing is een goede verdeling van ARGOS door geforceerde beluchting in de bewaring belangrijk. ARGOS dringt makkelijk door in aardappelen in kisten en bulkbewaring, werkt snel door een directe werking en een shockeffect op de kiemen direct na de toediening en kan worden toegepast in alle typen bewaarschuren.”

Synofog

Geen effect op smaak, geur of bakkwaliteit
Tot slot voegt Struik toe: “ARGOS is lichtgeel tot transparant van kleur en ruikt naar sinaasappel. Dit is geen penetrante geur en heeft ook geen nadelig effect op de smaak of geur van tafelaardappelen of verwerkte producten, zoals frites en chips. We hebben ook onderzoek gedaan naar de bakkwaliteit en ook hier geen nadelige effecten gevonden.”

Nieuwe kiemremmer ARGOS toegelaten in aardappelen