Onderzoek Wageningen Universiteit toont effect kiemremmer ARGOS aan

30 juli 2020 – Nieuwe kiemremmer ARGOS is afgelopen juni toegelaten in Nederland en beschikbaar voor het aanstaande bewaarseizoen. Sinds 2012 doet Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van UPL onderzoek naar de werking van deze kiemremmer op basis van sinaasappelolie, met goede resultaten. Recent onderzoek van 2019-2020 laat zien dat kiemremming in aardappelen zonder CIPC goed mogelijk is en dat de combinatie van een veldtoepassing met ROYAL MH en vervolgens de toepassing van ARGOS in de bewaring effectief blijkt.

Onderzoek naar aardappelbewaring  

Joop Esselink is onderzoeker bij WUR Open Teelten en heeft in het seizoen 2019-2020 op locatie De Eest in Nagel uitgebreid onderzoek gedaan naar aardappelbewaring. De toepassing met ROYAL MH aan de basis en de recent toegelaten kiemremmer ARGOS waren de objecten in dit bewaaronderzoek. Esselink over deze proef: “Vorig jaar hebben we begin augustus, vijf weken voor de loofdoding, de MH gespoten op een vitaal gewas en onder prima weersomstandigheden. In januari zijn we gestart met vervolgbehandelingen in de bewaring, waarbij ARGOS is vergeleken met andere kiemremmers. Ondanks dat in het najaar de aardappelen in de bewaarcellen wat onrustig waren, was het resultaat prima. Zelfs op het moment van uitschuren begin juni.”

Kiemgewicht 

In het onderzoek is bij een viertal rassen (Agria, Innovator, Fontane, Nicola) de werking van verschillende kiemremmers vergeleken. Er is gekeken naar het kiemgewicht van de vier rassen en het gemiddelde hiervan is te zien in onderstaande grafiek. ARGOS is toegepast met een interval van vier tot zes weken en geeft een goed resultaat in vergelijking met andere bestaande kiemremmers.

kiemgewicht bewaaronderzoek 2019-2020 wur open teelten

Onderzoek Wageningen Universiteit toont effect kiemremmer ARGOS aan