Op tijd starten met de eerste ARGOS behandeling en advies gesloten houden aardappelbewaring verkort

ARGOS® is een aardappelkiemremmer op basis van sinaasappelolie. Door ARGOS te vernevelen worden kleine en voor het oog ook onzichtbare kiemen weggebrand. Tot nu toe is de kiemrust van de aardappelen een stuk beter dan een jaar geleden. Toch blijft het belangrijk om de aardappelen regelmatig te controleren op beginnende kieming.

Het is belangrijk om de eerste behandeling met ARGOS op tijd uit te voeren op kleine kiemen (1-2 mm). Start met de ARGOS behandeling zodra de kiemrust is doorbroken en 20% van de knollen kleine kiemen laat zien (het witte puntjes stadium, zie foto hiernaast).

ARGOS werkt na het toepassen snel tegen de kleine aardappelkiemen. Hierdoor is het mogelijk om 24-48 uur na de ARGOS behandeling weer te starten met het normale bewaarregime en is ook extern ventileren weer mogelijk.

Werkwijze ARGOS behandeling in de aardappelbewaring:

– ARGOS uitsluitend toepassen met temperatuur-gecontroleerde apparatuur

– Ruim voor de toepassing mechanische koeling en CO2 afzuiging uitzetten (24-48 uur)

– Aardappelbewaring goed afsluiten (luiken dicht)

– Zorg dat de interne ventilatie aan staat tijdens toepassing, en laat deze doordraaien tot de nevel goed is verdeeld (weg is)

– ARGOS behandeling uitvoeren met dosering 100 ml per ton aardappelen (voorkom verdunning)

– Bewaring 24-48 uur gesloten houden na de ARGOS behandeling en zo min mogelijk intern ventileren

– Na 24-48 uur weer normaal ventileren

Klik op deze link om de instructie video over de toepassing van ARGOS te bekijken.

Ongeveer 5 -7 dagen na de ARGOS behandeling is te zien dat de kiemen zwart worden. Een volgende behandeling van ARGOS hangt af van de kiemlust van de aardappelen en de bewaartemperatuur in de loods. Een grote variatie is mogelijk in intervallen. Het etiket van ARGOS laat een minimaal interval van 3 weken toe. In de praktijk zien we intervallen van 3 – 8 weken tussen de ARGOS behandelingen.

Klik op deze link voor meer informatie over ARGOS.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Op tijd starten met de eerste ARGOS behandeling en advies gesloten houden aardappelbewaring verkort