Positief effect van Royal MH op aardappel kwaliteit

Royal MH is niet alleen een goede kiemremmer en bestrijder van aardappelopslag, maar heeft ook een positief effect op de kwaliteit van de aardappel. Uit onderzoek en ervaringen van telers en verwerkers van zowel frites- als tafelaardappelen blijkt dat aardappel uit partijen die met MH behandeld zijn:

•    Geen schilbrand of poederschurft hebben
•    Steviger en vaster zijn na langere bewaring
•    Mooier van vorm zijn
•    Geen inwendige kiemen hebben
•    Minder bewaarverlies geven
•    Minder glasaardappelen geven bij doorwas

Onderzoek WUR 
Door WUR Open Teelten is het effect van Royal MH op inwendige kiem in de bewaring 2017-2018 onderzocht in vergelijking met CIPC en onbehandeld op vier rassen. In onderstaande tabel is het resultaat na uitschuring half mei te zien. Royal MH gaat duidelijk de vorming van inwendige kiem tegen.

Meer lezen over dit onderzoek > 

inwendige kiem onderzoek royal mh wur

Positief effect van Royal MH op aardappel kwaliteit