Royal MH basis voor optimale bestrijding van aardappelopslag

Aardappelopslag wordt ook wel het lastigste onkruid genoemd om te bestrijden. Zeker bij een intensief bouwplan kost het vaak veel tijd en geld om aardappelopslag te bestrijden. Om nog maar niet over de ergernis te spreken, met name in open volggewassen als uien en bieten. Een effectieve maatregel is de inzet van Royal MH. Dit is niet alleen een sterke kiemremmer, maar gaat ook aardappelopslag tegen in het jaar na de teelt. Het resultaat is vaak 60% tot 80% minder aardappelopslag planten. En de planten die wel doorkomen zijn vaak zwakker en daardoor makkelijker te bestrijden.

Onderzoek bij PCA Inagro (België) toont het effect van Royal MH op de bestrijding van aardappelopslag bij een viertal rassen.


“Aardappelopslag was voor ons aanleiding om met Royal MH te starten”

– Kiemremmer Jack Quaak

Teler Jack Quaak teelt bieten na de aardappelen en opslag was een jaarlijks terugkerend probleem. “Aardappelopslag was voor ons de aanleiding om te starten met Royal MH. Ik zie toch dat dit met een 60% is verminderd en dat scheelt me een pak werk en kosten.”

Lees meer hierover >

Royal MH basis voor optimale bestrijding van aardappelopslag