SILWET GOLD verbetert resultaat ROYAL MH tegen spruitvorming in uien

14 augustus 2020 – In seizoen 2019 – 2020 is in opdracht van UPL een bewaaronderzoek uitgevoerd door Proefboerderij De Rusthoeve en UIKC naar het effect van ROYAL MH op het tegengaan van spruitvorming in uien. In het onderzoek is de toepassing met en zonder toevoeging van 0,15 l/ha uitvloeier getest. Het positieve effect van de toevoeging van een uitvloeier bij de toepassing van MH is gekend en bleek duidelijk uit dit onderzoek.

Minder spruituitloop in uien

Super uitvloeier SILWET GOLD verbetert de werking van ROYAL MH sterk. In vergelijking met twee standaard uitvloeiers liet SILWET GOLD in het onderzoek gemiddeld 10,7% minder zichtbare spruiten zien aan het einde van het bewaarseizoen op 30 april 2020. SILWET GOLD is een super-uitvloeier op basis van organische silicone. Het verbetert de werking van ROYAL MH doordat het de oppervlaktespanning verlaagt, het middel beter en sneller verdeelt, betere indringing geeft en de regenvastheid verhoogt. Uiteindelijk geeft het een betere opname en daardoor een beter resultaat, zoals te zien is in onderstaande grafiek.

onderzoek spruitvorming ui 2020

Bron: Bewaaronderzoek 2019 – 2020 Proefboerderij De Rusthoeve en UIKC in opdracht van UPL.

Opzet bewaaronderzoek
Het bewaaronderzoek is uitgevoerd volgens het protocol van het UIKC rassenonderzoek. Om het verschil in spruitvorming tussen rassen en behandelingen te forceren werden de monsters in dit onderzoek voor 1 maart uit de koelcel gehaald en buiten de koelcel verder bij dagtemperatuur bewaard. Het resultaat in bovenstaande grafiek is twee maanden na uitschuren. Het onderzoek laat zien dat de werking van ROYAL MH tegen spruitvorming sterk verbetert met een toevoeging van SILWET GOLD, meer dan met andere uitvloeiers.

foto onderzoek spruitvorming ui 2020

De resultaten van de verschillende behandelingen als illustratie. De resultaten zijn verwerkt in de grafiek.

Advies in uien

  • 3,75 kilo ROYAL MH per hectare
  • 0,15 liter SILWET GOLD per hectare toevoegen
  • Toepassen in tenminste 500 liter water
  • Het meest geschikte tijdstip van toepassing is als het loof begint te strijken (vuistregel 10% gestreken), de bol-nekverhouding dient minimaal 3,5 op 1 te zijn
SILWET GOLD verbetert resultaat ROYAL MH tegen spruitvorming in uien