Goede toepassing Royal MH in uien is de basis voor bewaring

Voor de bewaring van uien is een bespuiting met Royal MH voor het tegengaan van spruitvorming noodzakelijk. De toepassing vindt plaats aan het einde van de groeiperiode.
Hierbij een aantal vuistregels voor de bespuiting;

• Het meest geschikte tijdstip van toepassing is als het loof begint te strijken (vuistregel 10% gestreken).

• De bol-nekverhouding dient minimaal 3,5 op 1 te zijn.

• Controleer het gewicht van de bladloze rokken t.o.v. de totale ui (zonder wortels en loof). Dit moet minimaal 15% zijn.

• Na de toediening is over een periode van 2 weken een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig voor een goede opname. Doordat het middel door het loof opgenomen moet worden, dient het na bespuiting nog minimaal 10 uur droog te blijven.

• Voer de bespuiting uit bij groeizaam weer. Onder warme weersomstandigheden (> 25 ⁰C) bij voorkeur in de avond.

Dosering
3,75 kg per hectare toepassen in tenminste 500 liter water, uitvloeier Silwet Gold toevoegen.

Compatibiliteit
Royal MH niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.

Met een goed geslaagde Royal MH behandeling zijn deze in Lelystad geteelde uien tot half mei 2019 prima bewaard gebleven. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Goede toepassing Royal MH in uien is de basis voor bewaring