Toepassing van Royal MH in aardappelen en uien

8-8-2018

Toepassing van Royal MH bij aardappelen

Nu het erg warm en droog is, is het belangrijk om de ontwikkeling van het gewas en de omstandigheden tijdens het toedienen van Royal MH goed te volgen. Voor een goede opname en werking van Royal MH is tot de loofdoding, met een periode van minimaal 3 weken, een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Belangrijk is dus om een goede inschatting van de vitaliteit van het gewas te maken op het moment van toediening. Als het gewas niet beregend kan worden en door droogte- en hittestress niet meer groeit, kan de bespuiting beter worden uitgesteld. Zolang het warm blijft kan er dan het beste ’s avonds worden gespoten bij een temperatuur beneden de 25°C. Dan wordt Royal MH in de koelere nacht opgenomen door het gewas. Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen daarna worden toegediend.

Toediening

  • 3 tot 5 weken voor loofdoding.
  • Over een periode van minimaal 3 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.
  • Check het gewas op sortering: 80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.
  • De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden.
  • Bespuiting uitstellen als door droogte- en hittestress het gewas niet meer groeit.
  • Dosering 5 kg Royal MH per ha met 350 tot 500 liter water per ha. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

Toepassing van Royal MH bij uien

Ook bij uien is een gewas met een regelmatige stand en afrijping belangrijk bij de toediening van Royal MH. Na de bespuiting is voor een periode van tenminste twee weken een gezond en vitaal gewas nodig voor een optimale werking. In de regel is het moment van toediening aangebroken als het loof begint te strijken. Bij de actuele weersomstandigheden zal dit niet altijd ideaal zijn. Per perceel zal er een inschatting moeten worden gemaakt over hoe lang het gewas nog vitaal genoeg zal blijven. Als het gewas door droogte- en hittestress vroegtijdig gaat strijken, kan de toediening uitgesteld worden tot de uien groot genoeg zijn (nek, hals/bol verhouding van 1 op 3,5). Bij een matig gewas door droogte of tripsaantasting kan de opname van Royal MH minder zijn.

Toediening

  • Zodra het loof begint te strijken
  • Toediening uitstellen als het gewas door droogte- en hittestress vroegtijdig gaat strijken tot de uien groot genoeg zijn (nek, hals/bol verhouding van 1 op 3,5).
  • Over een periode van 2 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.
  • Toedienen bij groeizaam weer, maar niet boven een temperatuur van 25°C.
  • 3,75 kg per ha bij 500 lt water, uitvloeier Silwet Gold toevoegen.

De ervaringen van Kiemremmers Rommens

Kiemremmers Rommens delen hun ervaringen met de toepassing van Royal MH. “Het moment van toepassing is in de regel geen probleem, dat doen we zodra de eerste uien gaan strijken.” Klik hier voor het hele verhaal.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Royal MH is een product van Arysta LifeScience Nederland.

Toepassing van Royal MH in aardappelen en uien