Waarde van ROYAL MH blijkt nu in aardappelbewaring

Dit is het eerste aardappelbewaarseizoen zonder CIPC als kiemremmer. Juist nu zien we dat aardappelen in de bewaring niet overal rustig zijn. Dit bewaarseizoen laat duidelijk zien dat een goede kiemremming al in de zomer begint met een juiste toepassing van ROYAL MH. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede kiemremming in de bewaring. Partijen met ROYAL MH toepassing zijn makkelijker te controleren qua kiem. Dat ervaart ook Jan Zevenbergen van Landbouwbedrijf Klistert in Oud Beijerland.

Jan Zevenbergen vertelt: “Ik heb nu zo’n 750 ton Amigo’s in de bewaring. Dit fritesras teel ik voor McCain voor de lange bewaring. Nu, in april, is de partij nog rustig en nog zonder kiem. Dat komt doordat Amigo een ras is met een goede kiemrust, maar ook door de toepassing met ROYAL MH in de zomer. Dat doe ik al jaren. MH zorgt voor een goede basis om aardappelen lang zonder kiem te kunnen bewaren.”

“Door de combinatie van het aardappelras en ROYAL MH is de partij nu in april nog kiemvrij’

“Het spuiten van MH was in de zomer van 2020 overigens niet gemakkelijk”, aldus Zevenbergen. “In augustus was het eigenlijk te warm voor een toepassing. Je wilt natuurlijk wel dat de MH goed wordt opgenomen en in de knol terecht komt. En als het te heet is lukt dat minder goed. Half augustus stond het gewas er mooi groen bij en was goed aan de groei. Maar er werd een hittegolf voorspeld. Ik ben in dubio geweest, maar ik heb toen toch besloten om niet te spuiten en te wachten op mildere temperaturen. Nadat de hitte voorbij was heb ik drie weken voor loofdoding gespoten. Gelukkig was het gewas ook toen nog vitaal genoeg voor een goede opname. McCain heeft het MH gehalte nog bepaald en dat bleek toch ruim 11 mg/kg te zijn. Door de combinatie van het aardappelras en MH is de partij nu in april gelukkig nog kiemvrij. De vervolgbehandeling doe ik met ARGOS. Het voordeel van deze kiemremmer is dat ik pas hoef te gassen als de kiemrust wordt doorbroken. Deze werkwijze bespaart kosten en levert mij een mooie kwaliteit frites-aardappelen.”fotos landbouwbedrijf klistert


Resultaat kiembepaling WUR Open Teelten

proef Klistert

De partij Amigo van Landbouwbouwbedrijf Klistert is onderdeel van het ARGOS Prakijknetwerk en wordt regelmatig bemonsterd door WUR Open Teelten om de kieming te volgen. Uit de resultaten blijkt dat op 11 maart nog bijna 100 % van de knollen kiemvrij zijn.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Waarde van ROYAL MH blijkt nu in aardappelbewaring